Regulamin

 1. Postanowienia ogólne


  Właścicielem serwisu internetowego www.studio-witek.pl (dalej SERWIS) jest firma LABORATORIUM CYFROWE STUDIO WITEK Sp. z o.o. (dalej studio witek). PRODUKTY zamówione przez SERWIS realizowane są przez firmę Studio Witek. Firma LABORATORIUM CYFROWE STUDIO WITEK Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000926093, NIP 8191674304 REGON 520147841, Siedziba firmy zlokalizowana jest pod adresem ul. Słowackiego 4, 38-100 Strzyżów, (powiat Strzyżowski, województwo podkarpackie) SERWIS został stworzony po to aby umożliwić użytkownikom sieci Internet (dalej KLIENCI) zamawianie zdjęć oraz innych usług fotograficznych. (dalej PRODUKTY).
  Zamówienia na PRODUKTY przyjmowane i realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez KLIENTA poniższych warunków.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

   

 2. Polityka prywatności


  SERWIS wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rejestracji statystyk odpowiedzialności serwisu (obsługiwanych przez serwisy zewnętrzne tj. Google Analytics) oraz w celu prawidłowego działania systemu do projektowania i zapisywania projektów. Bez obsługi plików cookie elementy serwisu odpowiedzialne za projektowanie i zapisywanie projektów mogą działać nieprawidłowo. Przez używanie serwisu KLIENT wyraża zgodę na używanie cookies. Jeżeli KLIENT nie wyraża zgody na używanie przez serwis ciasteczek, powinien zrezygnować z używania SERWISU.  
  Prawa autorskie
  KLIENT składając zamówienie poprzez SERWIS jednocześnie oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do nadesłanych w ramach zamówienia materiałów graficznych. Jeżeli na skutek złożenia zamówienia przez KLIENTA, wykonane przez fotolab.studio.witek zlecenie naruszy prawo autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi KLIENT. W takim wypadku KLIENT jest zobowiązany do zwolnienia studio-witek od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez studio-witek związku z postępowaniem prawnym.

   

 3. Przechowywanie prac KLIENTA


  Przygotowane za pośrednictwem SERWISU materiały graficzne oraz przesłane zdjęcia przechowywane są na serwerach studio witek przez okres 14 dni od zakończenia zamówienia. Na wniosek KLIENTA usuwane są przesłane projekty oraz zdjęcia wraz ze wszystkimi informacjami o KLIENCIE (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon), z wyjątkiem danych przypisanych do zamówień złożonych przez KLIENTA w systemie transakcyjnym. Przechowywanie danych transakcyjnych jest niezbędne w celach podatkowych jak i obsługi ewentualnych przyszłych reklamacji.
   

 4. Przetwarzanie danych osobowych


  Składając zamówienie, KLIENT wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w systemie transakcyjnym (obsługi zamówień) firmy LABORATORIUM CYFROWE STUDIO WITEK Sp. z o.o. Dane te będą przetwarzane tylko dla potrzeb realizacji zamówienia i nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem firm niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. obsługa płatności online lub wysyłka). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych w bazie studio-witek i ich poprawiania.
   

 5. Cennik i opłata za zamówienia

  Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) firma nie jest płatnikiem VAT
  Wszystkie rodzaje i wymiary produktów wraz z cenami są dostępne w SERWISIE.
  Warunki dostawy i związane z tym opłaty opisane są w formularzu zamawiania. Ostateczna/wiążąca wartość zamówienia jest podawana na końcu zamówienia. Wyjątkiem są sytuacje, w których KLIENT domawia nowe produkty/usługi do istniejącego już zamówienia drogą mailową, telefonicznie lub osobiście. W takim przypadku ostateczna wartość zamówienia jest wysyłana drogą mailową lub przekazywana osobiście.
  Płatności za zamówienia przyjmowane są przed realizacją zamówienia za pośrednictwem serwisu Tpay, kartą płatniczą na odległość lub zwykłym przelewem. Możliwa jest zapłata przy odbiorze gotówką w przypadku odbioru osobistego.

   

 6. Warunki realizacji zleceń internetowych


  Warunki realizacji zleceń
  Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia przez KLIENTA za pomocą mechanizmu internetowego. Zamówienia na PRODUKTY przyjmowane są tylko za pośrednictwem SERWISU. Zamówienia drogą mailową przyjmowane są tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu tego faktu z obsługą sklepu.
  Elektroniczne potwierdzenie zamówienia
  Po złożeniu zamówienia na wskazany przez KLIENTA adres e-mail automatycznie wysyłana jest wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Podanie nieprawidłowego adresu e-mail może uniemożliwić potwierdzenie i opłacenie zamówienia. Należy również pamiętać, że w przypadku niektórych elektronicznych kont pocztowych wiadomości nadawane automatycznie przez SERWIS mogą trafiać do folderu SPAM.
  Studio Witek nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostarczeniem zamówienia jeżeli KLIENT podał nieprawidłowe dane w adresie albo numerze telefonu i nie uda się nawiązać kontaktu z odbiorcą zamówienia.
  Studio Witek ma prawo odmowy realizacji zamówienia jeżeli przesłane obrazy zawierają treści wulgarne lub o charakterze pornograficznym, godzą w wizerunek innych osób lub ogólnie przyjęte wartości społeczne lub gdyby zlecenie naruszało powszechnie obowiązujący porządek prawny, w tym naruszałoby prawa autorskie do obrazu osób trzecich. Studio Witek ma również prawo odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych tj. elementów graficznych obrazu mogących powodować nieprawidłową jakość druku lub nienależytą jakość produktu. W takiej sytuacji KLIENT otrzyma zwrot opłat wniesionych z tytułu zamówienia.

  Rezygnacja lub zwrot zamówionych produktów
  Ponieważ realizowane w ramach SERWISU PRODUKTY są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji KLIENTA i są ściśle związane z jego osobą (nie mogę być sprzedane innemu klientowi), zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), klientowi nie przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego zwrotu po rozpoczęciu realizacji zamówienia. Ponieważ PRODUKTY są kierowane do realizacji automatycznie po opłaceniu zamówienia, po dokonaniu zapłaty KLIENT nie może odstąpić od zawartej umowy (zrezygnować z zamówionych PRODUKTÓW).

   

 7. Warunki dostawy


  Zamówione PRODUKTY mogą być odebrane przez KLIENTA osobiście z punktu odbioru zleceń mieszczącego się w Toruniu albo wysyłane pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Koszty wysyłki doliczane są do wartości zamawianych PRODUKTÓW i zależą od formy dostawy. Wysokość kosztów przesyłki podana jest na stronie
  Termin wykonywania usług
  Zamówienia przekazywane są do realizacji niezwłocznie. Dokładny termin realizacji zamówienia wysyłany jest do KLIENTA drogą mailową.
  Termin realizacji zamówienia oznacza dzień, w którym zamówienie nadawane jest za pośrednictwem kuriera lub poczty polskiej, albo może zostać odebrane osobiście przez klienta w godzinach popołudniowych z wybranego punktu odbioru zleceń w Powiecie Strzyżowskim.

   

 8. Reklamacje

  Studio Witek udziela gwarancji na jakość realizowanych prac w zakresie trwałości kolorów. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z LABORATORIUM CYFROWE STUDIO WITEK Sp. z o.o. ul. Słowackiego 4, 38-100 Strzyżów. Studio Witek w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec otrzymanych produktów. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie reklamowanego PRODUKTU lub dokładnego opisu szkód, możliwe jest dostarczenie dokumentacji fotograficznej (zdjęcia reklamowanego produktu) do zgłaszanej reklamacji co może pomóc w rozpatrzeniu reklamacji bez konieczności odsyłania zamówienia.
  Zamówienie podlega wymianie, jeśli:
  posiada wady techniczne, takie jak zadrapania, plamy, zabrudzenia które nie występują w materiale graficznym nadesłanym przez KLIENTA podczas składania zamówienia ,
  pojawią się różnice pomiędzy zamówieniem złożonym przez KLIENTA a zrealizowanymi PRODUKTAMI, w szczególności obejmuje to zawartość graficzną (wydrukowana jest inna grafika niż ta potwierdzona w zamówieniu przez KLIENTA) wymiary pracy, liczbę egzemplarzy, formę oprawy.
  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych (rozdarć, zagięć, zabrudzeń, w szczególności mogących powstać podczas transportu) powinny być zgłoszone nie później niż na następny dzień roboczy po odbiorze/dostarczeniu PRODUKTÓW. Jeżeli zgłoszenie nastąpi w terminie późniejszym, powstaje podejrzenie, że uszkodzenie mechaniczne powstało po stronie klienta po odebraniu prac i nie podlega reklamacji.
  W przypadku dostawy do KLIENTA w formie przesyłki kurierskiej lub pocztowej, jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia należy spisać protokół opisujący szkodę, pod którym powinien podpisać się kurier.
  Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów Studio Witek nie może gwarantować, że kolory uzyskane w PRODUKTACH będą zgodne z kolorami wyświetlanymi na monitorze KLIENTA - zatem zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu i upodobań KLIENTA odnośnie kolorów nie będą uwzględniane. Studio Witek zapewnia, że zdjęcia i pozostałe produkty realizowane są na skalibrowanych urządzeniach drukujących.
  Wady wynikające z niedostatecznej ostrości jak i rozdzielczości nadesłanych przez KLIENTA zdjęć nie podlegają reklamacji.
  W przypadku uzasadnionych reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli pliki do zamówienia znajdują się jeszcze w archiwum Studio Witek lub Klient prześle je ponownie, a jeśli nie będzie to możliwe, Studio Witek zwróci Klientowi równowartość uszkodzonych prac.
  W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

   

 9. Funkcjonowanie serwisu i obsługa KLIENTA
   

  SERWIS dostępny jest przez Internet 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia można składać w dowolnym momencie funkcjonowania serwisu. Pytania można kierować w formie elektronicznej –  fotolab@studio-witek.pl. Studio Witek zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia SERWISU w celach przeglądu technicznego i konserwacji.

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

**** PRACUJEMY ****

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 17:00

Sobota

9:00 - 13:00

Zamówienia

OnLine 24/7

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Fuji Jedwabisty ...0.10 PLN
10x15 (Fuji Jedwabist...0.11 PLN
13x18 (Fuji Jedwabisty...0.23 PLN
15x21 (Fuji Jedwabisty...0.34 PLN
15x23 (Fuji Jedwabisty...0.34 PLN
18x25 (Fuji Jedwabisty...0.79 PLN
20x30 (Fuji Jedwabisty...1.02 PLN
25x38 (Fuji Jedwabisty...1.36 PLN
20x38 (Fuji Jedwabisty...1.14 PLN
25x25 (Fuji Jedwabisty...1.25 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero